Schippers

Doordat onze school een specifieke doelgroep kent, voeren wij ook beleid ten aanzien van het schipperskind. Wij geloven dat deze kinderen niet ‘anders’ zijn, maar soms wel andere begeleiding nodig hebben.

Hoe wij als school vormgeven aan dit beleid, kunt u teruglezen in het protocol “Vaste Koers”. Dit beleid wordt jaarlijks in het team besproken en in boekvorm uitgegeven aan de schippersouders en andere betrokkenen.

Op deze wijze wensen wij voor de schippersleerlingen en hun ouders een ‘vaste koers’ te bieden in onze basisschool. 

Schippersprotocol 'Vaste Koers'

© 2021. Admiraal De Ruyterschool. Realisatie: Omega2