Missie/Visie

In het licht van de grondslag van de school willen wij de missie van onze school als volgt omschrijven:

Onze school verzorgt christelijk onderwijs op reformatorisch grondslag ten behoeve van ouders die bij de doop van hun kind(eren) beloofd hebben hun kind(eren) een christelijke opvoeding te zullen geven en christelijk onderwijs te laten volgen. De VVOGG in Krimpen aan den IJssel neemt dan ook de Bijbel als norm voor hun houding ten opzichte van God, de naaste en de schepping en stelt zich ten doel leerlingen gedegen kennis bij te brengen door middel van pedagogisch en didactisch verantwoord onderwijs. Vanuit deze levenshouding bieden wij in een veilige omgeving kinderen kwaliteitsonderwijs aan en begeleiden hen in hun ontwikkeling tot zelfstandige, verantwoordelijke en sociaalvaardige mensen.                   

Onlangs hebben we onze collectieve ambitie (of: visie) vastgesteld tijdens een aantal studiebijeenkomsten met het team. Elk teamlid heeft zich verbonden aan deze koers en laat dit blijken in woord en daad. De komende jaren werken we aan het verwezenlijken van deze ambitie.

Collectieve ambitie

© 2024. Admiraal De Ruyterschool. Realisatie: Omega2